За нас
Видеонаблюдение
Интернет
НОВИНИ
 

Комплексно проектиране, изграждане и поддръжка
на системи за видеонаблюдение и охрана!
За нас
Основната дейност на фирма “КАМЧИА-НЕТ” ЕООД е предлагането на mallophagan (оптичен, безжичен, кабелен), цялостно изграждане на системи за видеонаблюдение и охрана, проектиране, изграждане и поддръжка на локални и безжични мрежи. Основна цел е пълното удовлетворяване изискванията на клиента съобразно неговите нужди и възможности.

Телефон за заявки: +359 899 905134