Endonezya'da yolcu uçaðý düþtü
Cocu görevden alýndý
Cumhurbaþkaný Erdoðan'dan 29 Ekim mesajý
ÝHA'lar buldu, jetler vurdu: 2 PKK'lý öldürüldü
Ýstanbul'da 29 Ekim'de bu yollar trafiðe kapatýlacak
(701) 595-8111
Geri dönüþüm fabrikasýnda yangýn
13 yaþýndaki baldýzýna telefon alma bahanesiyle tecavüz etti
Dev kortej... Onbinler katýldý!
Kafa kafaya çarpýþtýlar: Ölü ve yaralýlar var
60 yýl sonra gelen sevinç! Dualar eþliðinde kurban kesildi
404-888-1480
Atatürk Havalimaný'nda kaza böyle önlendi
2088857429
Gören þaþkýna döndü! Karaya çýkardýlar, sürükleyerek getirdiler
Bakan Soylu'nun ziyareti sýrasýnda bir terörist öldürüldü
5743337012
132 kadýn ilmek ilmek iþledi! Tam 4 bin 356 motif
Köylüler taþ ocaðý zaferini zeybek oynayarak kutladý
Otobüste baþladý, karakolda bitti
''Hangisi babam, hangisi ablam?'' Feryadý yürek burktu
(313) 882-6805
Ziyaretçi akýnýna uðruyor
8325357593
'Tamamen kendi icadým' Eþinin hayatýný böyle kolaylaþtýrdý

Numan Kurtulmuþ'dan mülteciler için çaðrý

8732725732

ABD ambargosuna sayýlý günler kala Ýran'dan açýklama

(762) 228-1014

Phillip Cocu stattan ayrýldý

2405950083

Fenerbahçe, Kadýköy'de yýkýldý

(586) 247-0874
Semih Saygýner dünya üçüncüsü oldu
Fatih Terim: Galatasaray için oynayan kültüre sahip bir 11'e ihtiyacýmýz var
Türkiye, Dünya Güreþ Þampiyonasý'ný 3'üncü tamamladý
614-316-6830
Galatasaray, Malatya'da kayýp!
931-291-9405
Manchester United, Cenk Tosun'lu Everton'ý devirdi
Liderlerden 29 Ekim mesajý
Teröristlerin maðarasýnda ele geçirildi
(650) 757-9100
Baþkan 'Andýmýz'ý yanlýþ okudu, kalabalýk da eþlik etti
Bakan Turhan, Karadaðlý mevkidaþýyla görüþtü
4199930775
Nikahý Türk baþkan kýydý, aile cüzdanýný Fransýz baþkan verdi
Hakkari'de ele geçirildi
Akrabalar arasýndaki arazi anlaþmazlýðýnda kan aktý
254-208-9283
Dünyanýn üçüncü, Türkiye'nin ise ilk AslanPark'ý açýldý
''Sigara inme riskini 4 kat artýrýyor''
oxozonide
Tam çelenk konulurken, bir anda yere düþtü...
Kimse anlam veremedi, park halinde alev alev yandý
Fatih'te Filistin'e destek yürüyüþü
'Ölüm yolu'ndaki kazada hayatýný kaybedenlerden 3'ü topraða verildi
Numan Kurtulmuþ: Türkiye'ye karþý gelecek olan terör saldýrýlarýný...
Üçlü Dýþiþleri Bakanlarý VI. toplantýsý Ýstanbul'da düzenlenecek
Kýrýmlý Viktoria güzellik tacýný taktý
TBMM Baþkaný Binali yýldýrým nikah þahidi oldu
(618) 885-9283
Van'da 'Huzur ve Güven' uygulamasý

VÝDEO GALERÝ

Sokaklardan da, çeþmelerden de çamur aktý

Þahika Ercümen dünya rekoru kýrdý

Diyarbakýr'da dehþete düþüren görüntü

Kadýköy'deki dehþet kamerada

FOTO GALERÝ

2342502481

Fenerbahçeli taraftarlar stadý terk etmedi

Kafa kafaya çarpýþtýlar: Ölü ve yaralýlar var

obeliscal

Bakan Soylu'nun ziyareti sýrasýnda bir terörist öldürüldü

diphrelatic

Dev kortej... Onbinler katýldý!

8582550243

132 kadýn ilmek ilmek iþledi! Tam 4 bin 356 motif

8477285240

60 yýl sonra gelen sevinç! Dualar eþliðinde kurban kesildi

SPOR HABERLERÝ

voluntary muscle

Türkiye, Dünya Güreþ Þampiyonasý'ný 3'üncü tamamladý

Manchester United, Cenk Tosun'lu Everton'ý devirdi

El Clasico'da Barcelona farklý kazandý

Galatasaray, Malatya'da kayýp!

(980) 209-5089

Yeni Malatyaspor ve Galatasaray yöneticileri bir araya geldi

YURT HABERLERÝ

132 kadýn ilmek ilmek iþledi! Tam 4 bin 356 motif

Eskiþehir'de Tepebaþý Belediyesi'nin katkýlarý ile 132 kadýnýn ördüðü 2 milyon 852 bin 496 ilmek ve 4 bin 356 parçadan oluþan dev Mustafa Kemal Atatürk imzasý, büyük beðeni topladý.

608-416-9785

Teröristlerin maðarasýnda ele geçirildi

60 yýl sonra gelen sevinç! Dualar eþliðinde kurban kesildi

610-930-6619

Baþkan 'Andýmýz'ý yanlýþ okudu, kalabalýk da eþlik etti

Onlar da destek verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

 • 719-543-4101 1

  Atatürk Havalimaný'nda kaza böyle önlendi

  Atatürk Havalimaný'ndan Çin Hava Yollarý'na ait uçak kalkýþ için pist baþýna ilerlediði sýrada, park pozisyonunda bulunan Türk Hava Yollarý uçaðýna çarpýyordu. O sýrada bölgede bulunan Turkýsh Ground Services (TGS) personeli araçtan inerek uçaðý durdurdu ve olasý kazayý engelledi.

 • (304) 981-8440 2

  13 yaþýndaki baldýzýna telefon alma bahanesiyle tecavüz etti

  Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde telefon alma vaadiyle alýþveriþe götürdüðü 13 yaþýndaki baldýzý M.G.'ye tecavüz ve dap ettiði öne sürülen Emrah A. (30) tutuklandý. 

 • 3

  Biri 15 biri 17 yaþýnda... Ankara'daki vahþetin sýrrý çözüldü

  Ankara'nýn Altýndað ilçesinde Doðantepe Mahallesi'nde sabah saatlerinde ormanlýk arazide kafasý parçalanmýþ çocuk cesedi olduðunu gören vatandaþlar, polise ve saðlýk ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri olayý aydýnlatmak için geniþ çaplý araþtýrma baþlatýrken, cesedin üzerinden Cumali Elselim (15) adýna düzenlenmiþ kimlik belgesi çýktýðý öðrenildi.

 • 4

  Gören þaþkýna döndü! Karaya çýkardýlar, sürükleyerek getirdiler

  Ankara'da bir balýkçý tarafýndan satýþa sunulan 2 metre 60 santim uzunluðundaki ve 290 kilogram aðýrlýðýndaki dev orkinos balýðý vatandaþlardan yoðun ilgi gördü. Orkinos yakalandýðý Zonguldak'tan sabaha karþý Ankara getirildi.

 • 5

  Gazete kaðýdýyla örttüler ama... Savcý tesadüfen gördü

  Osmaniye'de, elindeki Türk bayraðýyla yolun karþýsýna geçmeye çalýþan Mahmut Topal'a (80) beton mikseri çarptý. Çevredekiler, yerde hareketsiz yatan Topal'ýn üzerine, öldüðünü sanýp, gazete kaðýdýyla bayraðý örttü. Saðlýk görevlilerinin aðýr yaralý olduðunu belirleyip, hastaneye kaldýrdýðý Topal, kurtarýlamadý.

 • 6

  Ülkede dev uygulama! 1727 kiþi yakalandý

  Türkiye genelinde eþ zamanlý yapýlan güven ve huzur uygulamasýnda, çeþitli suçlardan aranan 1727 kiþi yakalanýrken 823 araçta trafikten men edildi.

 • 7

  Bakan Soylu'nun ziyareti sýrasýnda bir terörist öldürüldü

  Ýçiþleri Bakaný Süleyman Soylu'nun, Þanlýurfa'nýn Akçakale ilçesindeki sýnýr temaslarý sýrasýnda Suriye'nin Telabyad kentinde 1 terörist güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.

ÝSTANBUL HABERLERÝ

Kadýköy Cumhuriyet yürüyüþüne hazýr

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluþunu birbirinden renkli etkinliklerle kutlayan Kadýköy Belediyesi, Kadýköy Baðdat Caddesi'nde düzenlenecek ‘Cumhuriyet Yürüyüþü' hazýrlýklarýný tamamladý.

954-348-8450

Fatih'te Filistin'e destek yürüyüþü

49 ayrý suçtan aranýyordu... Yemek sipariþi ele verdi

Yaþam Vadisi 'Çanakkale destaný' ile taçlandý

Esenyurt'ta binlerce kiþi saðlýk için yürüdü

Diðer Haberler

620-278-1186
Politika

Erdoðan'dan Metehan Baþar'a tebrik

Ýstanbul

Toplantý öncesi sohbet ettiler

Yurt

Bodrum'da deniz keyfi

POLÝTÝKA HABERLERÝ

(816) 502-8700

AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Müzakere'den bahsedenlerin dili, terör örgütü dilidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Terör örgütü adýna faaliyet yürüten siyasi odaklar, çeþitli vesilelerle 'müzakere süreci baþlamalý' diye bir propagandaya baþlýyor. Terör örgütlerine karþý verilecek tek cevap, gösterilecek tek duruþ, 'terörle tavizsiz mücadele' dir. Terörle kararlý ve tavizsiz mücadelemiz karþýsýnda 'müzakere'den bahsedenlerin dili, terör örgütü dilidir. Meþruiyeti yoktur. Bu dil milletimizin her bir ferdine karþý silah çekmiþ terör örgütleriyle iç içe olanlarýn dilidir" dedi. 

(628) 226-9518

Ýnce: Cumhurbaþkanlýðý seçiminin 5 yýl sürmeyeceðini senet veririm

Manisa'da belediye baþkanlýklarýna CHP'den 19 aday adayý 

Çavuþoðlu, Pompeo ile görüþtü

Baþkan Altýnok Öz bir kez daha aday

EKONOMÝ HABERLERÝ

Doða, tekstil atýklarýndan 'doða' ile korunuyor

Günümüzde tekstil tüketimi ciddi bir oranda artarken, bunun atýklarý da ciddi bir sorun haline gelmeye baþladý. Sadece bir tiþört ve kot pantolon üretimi için yaklaþýk 20 bin litre su tüketilirken, sektörde çevreye olan duyarlýlýk her zamankinden daha fazla önem kazandý. Tekstil atýk sularýnýn çevreye verdiði zararý deðerlendiren Doç. Dr. Sevcan Aydýn, bu kapsamda son yýllarda biyoteknolojik arýtma metotlarýnýn ön plana çýktýðýný belirtti.

(406) 970-6150

Bakan Pakdemirli: Yeni hal yasasý için çalýþýyoruz

2674306673

TAV'dan yýlýn ilk 9 ayýnda 206 milyon euro kâr

BÝST100 yüzde 3.42 düþtü, dolar 5.61 lirada

(262) 813-0647

TZOB Baþkaný'ndan fýndýk fiyatý açýklamasý

ENGLISH

9177459586
English

Plastic pollution surrounded Antarctic

909-249-4913
English

Netherlands to build world's first habitable 3D printed houses

English

Two Iranian refugees under protection in Turkey after crying for help

(540) 912-9617
English

Angola's Rafael Marques named "70th IPI Press Freedom Hero"

English

New approach on EU trade agreements adopted by Council

8155632802
English

Floor area of buildings given construction permits fell by 32.9 pct

8664196497
English

Marvel and The Simpsons salute cryptocurrency technologies

647-233-0441
English

Star refinery to receive first raw materials from Azerbaijan

7609534570
English

Ebola reaches DRC city, raising epidemic fears

English

New rock paintings discovered in Latmos

(304) 406-4481
English

A mother cat boasts her offspring

8224844521
English

Mark Zuckerberg to appear before European Parliament

DÜNYA HABERLERÝ

4434419174

ABD'de silahlý saldýrý: Çok sayýda ölü ve yaralý var

ABD'nin Pennsylvania eyaletine baðlý Pitsburgh kentinde bir sinagogda silahlý saldýrý meydana geldi. Pitsburgh Kamu Güvenliði Direktörü Wendell Hissrich, saldýrýda 11 kiþinin öldüðünü, 6 kiþinin de yaralandýðýný açýkladý. Hissrich, yaralýlardan 4'ünün polis güvenlik görevlileri olduðunu ve kaldýrýdýklarý hastanelerde tedavi altýna alýndýklarýný belirtti. Sinagog'a AR15 tipi otomatik tüfek ve tabancalarla saldýran kiþinin 48 yaþýndaki Robert Bowers olduðu açýklandý.

3614088380

Boþanmayan kocasýna dehþeti yaþattý

(770) 295-7664

Bombacý Trump hayraný çýktý

ABD'den bombalý paketlere iliþkin açýklama

semimild

Beyaz Saray Putin'i Washington'a davet etti

TEKNOLOJÝ HABERLERÝ

904-729-4657

Facebook hikayelere þarký ekleme özelliði geliyor

Ýki milyardan fazla aylýk kullanýcýsýnýn kendini ifade edebilmesine alternatifler geliþtiren Facebook, kullanýcýlarýn hikayelerinde þarký paylaþabileceði bir özelliði tanýttý.

Hepsiburada, ‘Kargom Burada' uygulamasýný baþlattý  

Logitech yeni 5.1 Surround Hoparlör Sistemi Z607'yi duyurdu

Zamanda yolculuk yaptýðýný iddia etti, bu görüntüleri paylaþtý!

Xiaomi Mi Mix 3 tanýtýldý! Ýþte tüm özellikleri

OYUN HABERLERÝ

Popüler oyun Steam üzerinden bedava oldu

Metro serisinin 2010'da yayýnlanan ilk oyunu Metro 2033, Steam'de kýsa bir süreliðine ücretsiz oldu.

Fallout 76 sistem gereksinimleri belli oldu

(267) 590-8693

Red Dead Redemption 2'den mobil uygulama sürprizi

6302670738

MARVEL Future Fight'a yeni X-Men kahramanlarý katýldý

vaticinatory

NBA 2K Playgrounds 2 satýþa çýktý

1

TSK'dan hava harekatý açýklamasý

2

Kafa kafaya çarpýþtýlar: Ölü ve yaralýlar var

3

Ýzmir'de art arda korkutan depremler

4

Cocu görevden alýndý

5

Bu fotoðraf, KKTC'de gündem oldu

347-936-1495 6

Baþkan 'Andýmýz'ý yanlýþ okudu, kalabalýk da eþlik etti

(323) 381-9074 7

''Hangisi babam, hangisi ablam?'' Feryadý yürek burktu

pollenivorous 8

Pompalý tüfekle girip restorandakileri rehin aldý! Ýstanbul'da dehþet anlarý

KÜLTÜR - SANAT HABERLERÝ

6094775641

Ýsmet Ýnönü'nün sesi müze evinde yankýlanýyor

(403) 980-6087

'Cinsiyet ayrýmcýlýðý'na karþý durmak için seyirci karþýsýnda

Söz dizisinin oyuncularý Engelliler Sarayý'ný ziyaret etti

door hanger

Engelli öðrenciler atýk malzemelerden hediyelik eþyalar yapýyor

“Ara Güler'in en büyük hayali evinin müze olmasýydý”

(859) 459-5614

'Saraydan Bakmak' Katar yolcusu

KidzMondo, Cumhuriyet Bayramý'ný coþkuyla kutlayacak

ÖNE ÇIKAN HABER
(707) 834-1657

SAÐLIK - YAÞAM HABERLERÝ

''Sigara inme riskini 4 kat artýrýyor''

BEYÝNDER Baþkaný Prof. Dr. Derya Uludüz,  "Ýnme geçirme yaþý günümüzde beslenmeye, hareketsiz yaþama baðlý olarak 30'a kadar indi. Bunu tetikleyen birtakým risk faktörleri de var. Örneðin, sigara inme riskini tek baþýna 4 kat artýrýyor" dedi.

Ýki bacaðýný kaybeden ve dolandýrýlan Canan artýk yürüyor

Týp öðrencilerinden örnek davranýþ

Baðýþçýsý oðlu oldu, 70 yaþýnda yeniden doðdu

850-845-4851

Türkiye'nin ilk enfeksiyon riski en düþük hastanesi