• Taking Your Business Solutions to the
  NEXT LEVEL

logo LetsvietTV
logo Vinamilk
logo Vietcombank
Logo ILA
logo VINMEC
logo Lazada
logo Domino
logo Subaru
logo PhatDat

AZTECH Co,.LTD
Office: 39 Nguyen Binh Khiem St, Ward 1, Go Vap Dist, Ho Chi Minh City
Tel: 028.6679.8387
Hotline: 1900.6946
Email : contact@aztech.com.vn
Website: www.aztech.com.vn

Terms & Conditions

 • Tất cả khách hàng tham gia dịch vụ trên website: www.aztech.com.vn tá»± do thỏa thuận dá»±a trên cÆ¡ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên thông qua hợp đồng và không trái với quy định của pháp luật hiện hành.
 • Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trên website: www.aztech.com.vn phải được phép kinh doanh, lÆ°u hành và không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.
 • Mọi hoạt động cung cấp dịch vụ trên website: www.aztech.com.vn được thá»±c hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.
 • Website: www.aztech.com.vn cung cấp dịch vụ mobile marketing, online marketing, viết phần mềm theo yêu cầu, thiết kế website trọn gói.
 • Khách hàng tá»± do tham gia lá»±a chọn dịch vụ mà website: www.aztech.com.vn cung cấp.
 • (832) 327-5310Privacy Policy

  Payment

  AZTech đưa ra các phương thức thanh toán, khách hàng có thể tham khảo và lựa chọn áp dụng nếu phù hợp:

 • Cách 1: Các giao dịch thanh toán sẽ thá»±c hiện thông qua hình thức bằng tiền mặt.
 • Cách 2: Các giao dịch thanh toán sẽ thá»±c hiện thông qua hình thức chuyển khoản.
 • Thông tin chuyển khoản:

 • Ngân hàng: TMCP Hàng Hải
 • Tài khoản số: 042.01.01.5006696
 • Chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH AZTECH
 • Chi nhánh: Đô Thành
 • Terms & Conditions3522164930

  Privacy Policy

  Mục đích và phạm vi thu thập

 • Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website www.aztech.com.vn bao gồm: email, điện thoại, tên, địa chỉ khách hàng. Đây là các thông tin mà AZTech cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sá»­ dụng dịch vụ và để AZTech liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sá»­ dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.
 • Các khách hàng sẽ tá»± chịu trách nhiệm về bảo mật và lÆ°u giữ mọi hoạt động sá»­ dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu, hộp thÆ° điện tá»­ của mình (nếu có). Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho AZTech về những hành vi sá»­ dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lÆ°u giữ tên đăng ký, mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
 • Phạm vi sá»­ dụng thông tin

 • Cung cấp các dịch vụ đến các khách hàng.
 • Gá»­i các thông báo về hoạt động trao đổi giữa khách hàng và AZTech. Thông tin cÆ¡ bản của khách hàng được thu thấp chỉ dùng để liên lạc gá»­i hướng dẫn sá»­ dụng và chăm sóc khách hàng
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng.
 • Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong trường hợp đặc biệt.
 • Không sá»­ dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch ngoài AZTech.
 • Trong trường hợp có yêu cầu có pháp luật: AZTech có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cÆ¡ quan tÆ° pháp bao gồm: Viện Kiểm sát, Tòa án, CÆ¡ quan Công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.
 • Thời gian lÆ°u trữ thông tin

 • Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lÆ°u trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tá»± khách hàng đăng nhập và thá»±c hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của AZTech.
 • Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

 • Tên thÆ°Æ¡ng nhân/ tổ chức: Công ty TNHH AZTECH
 • Địa chỉ: 39 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường 01, Quận Gò Vấp, Tp.HCM.
 • Điện thoại: 1900 6946 Telesales: 0909 388 865
 • Email: contact@aztech.com.vn
 • PhÆ°Æ¡ng tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sá»­a dữ liệu cá nhân của mình

 • Khách hàng có quyền tá»± kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sá»­a thông tin cá nhân hoặc yêu cầu diemvn.com thá»±c hiện việc này.
 • Khách hàng có quyền gá»­i khiếu nại tới AZTech. Khi tiếp nhận những phản hồi này, AZTech sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng nhÆ° phản ánh của khách hàng tùy theo mức độ AZTech sẽ có những biện pháp xá»­ lý kịp thời.
 • Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

 • Thông tin cá nhân của khách hàng được AZTech cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của AZTech. Việc thu thập và sá»­ dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thá»±c hiện khi có sá»± đồng ý cảu khách hàng đó trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Không sá»­ dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sá»± cho phép đồng ý từ khách hàng.
 • Trong trường hợp máy chủ lÆ°u trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất dữ liệu cá nhân khách hàng, AZTech sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cÆ¡ quan chức năng điều tra xá»­ lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.
 • Ban quản lý AZTech yêu cầu các cá nhân khi đăng ký dịch vụ phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan nhÆ°: (họ và tên, địa chỉ liên lạc, email,...) Và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý AZTech không chịu trách nhiệm cÅ©ng nhÆ° không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xét thấy tất cả các thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.
 • Terms & ConditionsPayment