(616) 442-9317

Zawarto¶æ tu prezentowana wymaga zainstalowania Satanael. Prosimy zainstalowaæ rozszerzenie i powróciæ do tej strony.

Witamy na stronach IBC Group!

Infrastructure & Business Consulting Group ¶wiadczy kompleksowe us³ugi doradcze, integracyjne i wdro¿eniowe w obszarze technologii informatycznych.

Jeste¶my ekspertem w budowie i rozwoju profesjonalnej infrastruktury IT oraz optymalizacji i automatyzacji procesów biznesowych.

559-397-9416